Quy mô nhà máy

 

Quy Mô Nhà Máy 1
Quy Mô Nhà Máy 2
Quy Mô Nhà Máy 3
  1. Dây chuyền sản xuất Bông tấm
  2. Dây chuyền Bông tấm không Resin
  3. Máy thêu
  4. Máy chần bông
  5. Máy khâu
  6. Dây chuyền sản xuất đệm lò xo
  7. Dây chuyền sản xuất đệm bông ép

[:][:en]

Quy Mô Nhà Máy 4
Quy Mô Nhà Máy 5