Cách kê giường ngủ theo Mệnh

Kết hợp quái mệnh trong phong thủy để xác định vị trí phòng ngủ thực chất đó là cách sắp xếp đặt giường tại đâu và nó cần phối hợp với quái mệnh của từng người.
Giường là nơi nghỉ ngơi, phục hồi lại năng lượng đã tiêu hao sau một ngày làm việc căng thẳng. Vì thế, nên đặt tại vị trí tương hợp với bản mệnh. Phong thủy xác định cung vị phù hợp đặt giường cho mỗi người. Nó chỉ ra phương hướng để đầu khi nằm ngủ và nhấn mạnh nên dùng Ngũ hành, Bát quái để giúp cho vận mệnh tốt lên, nguyên tắc cơ sở cho điều đó là: “sàng mệnh tương phối”.
Dưới đây là các cách chọn hướng đặt giường ngủ hợp phong thủy và tốt nhất xin giới thiệu để các bạn tham khảo:
Những bảng chọn hướng đầu giường này đều tính từ mốc thời gian bạn sinh vào những năm bắt đầu từ ngày lập xuân:
Nam 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2009
Nữ 1932 1941 1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004

Nếu bạn sinh vào đầu năm, theo thuật ngữ phong thủy gọi là quẻ mệnh Khảm, nếu đặt đầu giường ở hướng Nam là có lợi nhất, tiếp đến là Đông Nam, Đông, Bắc.

Nam 1932 1935 1941 1944 1950 1953 1959 1962 1968
1971 1977 1980 1986 1989 1995 1998 2004 2007
Nữ 1933 1942 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005

Nếu bạn sinh vào đầu năm, theo thuật ngữ phong thủy gọi là quẻ mệnh Khôn, nếu đặt đầu giường ở hướng Tây là có lợi nhất, tiếp đến là Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

Nam 1934 1943 1952 1961 1970 1979 1988 1997 2006
Nữ 1934 1943 1952 1961 1970 1979 1988 1997 2006

Nếu bạn sinh vào đầu năm, theo thuật ngữ phong thủy gọi là quẻ mệnh Chấn, nếu đặt đầu giường ở hướng Đông Nam là có lợi nhất, tiếp đến là Nam, Bắc, Đông.

Nam 1933 1942 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005
Nữ 1935 1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007

Nếu bạn sinh vào đầu năm, theo thuật ngữ phong thủy gọi là quẻ mệnh Tốn, nếu đặt đầu giường ở hướng Đông là có lợi nhất, tiếp đến là Bắc, Nam, Đông Nam.

Nam 1931 1940 1949 1958 1967 1976 1985 1994 2003
Nữ 1937 1946 1955 1964 1973 1982 1991 2000 2009

Nếu bạn sinh vào đầu năm, theo thuật ngữ phong thủy gọi là quẻ mệnh Càn, nếu đặt đầu giường ở hướng Tây Nam là có lợi nhất, tiếp đến là Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

Nam 1939 1948 1957 1966 1975 1984 1993 2002 2011
Nữ 1938 1947 1956 1965 1974 1983 1992 2001 2010

Nếu bạn sinh vào đầu năm, theo thuật ngữ phong thủy gọi là quẻ mệnh Đoài, nếu đặt đầu giường ở hướng Đông Bắc là có lợi nhất, tiếp đến là Tây Bắc, Tây Nam, Tây.

Nam 1938 1947 1956 1965 1974 1983 1992 2001

 

Trả lời

zalo messanger